Zyczenia2019

Pozyskano 60 kompletów strażackich mundurów galowych

We współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza udało się pozyskać 60 kompletów strażackich mundurów galowych w ramach realizacji operacji „Promocja dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Gołcza poprzez zakup strojów ludowych oraz strażackich mundurów galowych" - działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020. Wartość zadania to 29 280 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie.

Tablica Stroje