Dzien Dziecka19

Obwieszczenie i Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju ws. budowy gaziociągu

Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzje z dnia 27 kwietnia 2018 r. znak: DAB.1.6631.8.2017.MD.6, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2017 r. Nr 41/BZ/2017, znak; WI-XI.7840.1.89.2017 AS. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenie na budowę gazociagu wysokiego cisnienia DN 1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórksa Wola do wezła Tworzeń...

Obwieszczenie - pobierz

Decyzja - pobierz