Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego

Na terenie sołectw gminy Gołcza trwają prace związane z realizacją inwestycji w ramach funduszu sołeckiego. Znaczna część zadań została już wykonana. W Rzeżuśni, Wielkanocy, Wysocicach, Krępie i Ulinie Małej zamontowano lampy oświetlenia ulicznego, a w Gołczy i Mostku lampy solarne. W miejscowości Cieplice odnowiono wiatę przystankową oraz wykonano ogrodzenie przy remizie OSP. W Makowie zmodernizowano salę świetlicy wiejskiej. W Szreniawie zagospodarowano teren przy remizie OSP, umocniono skarpę, urządzono miejsce do grillowania oraz wyremontowano kładkę. W Adamowicach pogłębiono rowy i wymieniono przepusty. Przy drodze gminnej w Ulinie Wielkiej zamontowano bariery ochronne, a w Krępie wykonano ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej.

Fundusz sołecki w gminie Gołcza funkcjonuje już trzeci rok z rzędu. Dzięki temu, w każdym sołectwie realizowane są zadania, o których decydują mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. W budżecie na rok 2018, na fundusz sołecki przeznaczono kwotę w wysokości 358 868 zł.