Gołcza najlepsza w powiecie

Eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie opracowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego, który pokazuje jak samorządy zarządzają swoim budżetem. W kategorii gmin wiejskich, Gołcza zajęła 452 miejsce zostawiając daleko w tyle pozostałe gminy powiatu miechowskiego. Dla porównania Charsznica znajduje się na 988 miejscu, Książ Wielki na 1120 miejscu, Kozłów – 1292, Słaboszów – 1345, Racławice – 1464.

Ranking przygotowany został w oparciu o dane za 2016 rok. Przy ocenie samorządów wzięto pod uwagę: obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących, relację zobowiązań do dochodów, udział środków europejskich w wydatkach, poziom dochodów własnych, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów oraz udział wydatków inwestycyjnych.