Unieważnienie konkursu ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołczy unieważnia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii więcej...