Dzien Dziecka19

Jubileusz 90-lecia OSP Rzeżuśnia

W dniu 8 lipca 2018r. w Rzeżuśni świętowano jubileusz 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeżuśni. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka, z-ca Komendanta KP PSP w Miechowie st. kpt. Michał Majda, z-ca Komendanta KP PSP w Proszowicach mł. bryg. Bogdan Skowron, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Miechowie Adam Domagała, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, członkowie Rady Powiatu Miechowskiego Maria Orłowska i Andrzej Dziubka. W uroczystości udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy Gołcza oraz innych gmin. Nie zabrakło także Orkiestry Dętej "Czapelanka".

Obchody 90-lecia rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gołczy przez Proboszcza Parafii Gołcza ks. Edwarda Kuzkę, w trakcie której został poświęcony nowy sztandar jednostki OSP Rzeżuśnia.

Po mszy uczestnicy wydarzenia udali się do Rzeżuśni gdzie pod przewodnictwem Komendanta Gminnego Pawła Pysza przemaszerowali na plac przy budynku remizy OSP, gdzie dokonano przeglądu pododdziałów, podniesiono flagę i odegrano hymn.

Następnie Prezes OSP Rafał Mitka przywitał zgromadzonych oraz przedstawił historię jednostki. W dalszej części zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia. Łącznie wręczono 4 Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, 3 Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, 2 Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, 15 odznak „Strażak Wzorowy”, 26 odznak „Wysługa Lat” oraz dokonano uroczystego przekazania sztandaru dla jednostki. Aktu przekazania sztandaru na ręce pocztu sztandarowego OSP Rzeżuśnia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Miechowie Adam Domagała. Jednostka jubilatka odznaczona została Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Dalsza część imprezy należała do zaproszonych gości, którzy przemawiając chwalili działalność jednostki OSP oraz deklarowali dalszą współpracę. Druh Adam Domagała oraz radni sejmiku Łukasz Smółka i Mirosław Dróżdż na ręce Prezesa OSP Rzeżuśnia złożyli pamiątkowy grawer i list gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy,

Z-ca Komendanta KP PSP w Miechowie Michał Majda wręczył list gratulacyjny od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka. Największym jednak zaskoczeniem i miłą niespodzianką dla druhów OSP Rzeżuśnia było wręczenie przez Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachę aktu przekazania lekkiego wozu marki Mercedes Vito, który ma zastąpić stary wysłużony samochód i przyczynić się do zwiększenia możliwości operacyjnych jednostki. Część oficjalną zakończyły wpisy do kroniki jednostki.