Dzien Dziecka19

Zaświadczenia ze szkolenia "Ubój na potrzeby własne"

Urząd Gminy w Gołczy informuje uczestników szkolenia pt.:„Ubój na potrzeby własne”, o możliwości odbierania zaświadczenia z ukończonego szkolenia. Zaświadczenia można odbierać w pokoju nr 11 po dokonaniu opłaty skarbowej w kasie Urzędu.