"Młodzież zapobiega pożarom"

W dniu 18 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej. Była to już XLIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - VI oraz klas VII – VIII. Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza.

Wyniki w kategorii wiekowej klasy I – VI:

1. Oliwia Rolka – Szkoła Podstawowa w Gołczy

2. Karolina Maślanka – Szkoła Podstawowa w Gołczy

3. Natalia Gąsior – Szkoła Podstawowa w Gołczy

Wyniki w kategorii wiekowej klasy VII - VIII:

1. Agnieszka Rolka – Szkoła Podstawowa w Gołczy

2. Mateusz Pawlik – Szkoła Podstawowa w Wysocicach

3. Jakub Pawlik – Szkoła Podstawowa w Wysocicach.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w swoich grupach otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w Gołczy. Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: przedstawiciel Komendy PSP z Miechowa mł. bryg. Artur Zieliński, Komendant Gminny dh Paweł Pysz i przedstawiciel Urzędu Gminy w Gołczy Jerzy Makowski. Kolejne zmagania, tym razem na szczeblu powiatowym będą miały miejsce w dniu 26 lutego br. w Komendzie PSP w Miechowie.