Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na obszarze całego kraju

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych w całej Polsce w okresie od 12 do 25 marca 2020 roku. Jedynie w dniach 12 i 13 marca będą pełnione zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych dla dzieci, którym rodzice nie zdążyli zorganizować opieki w domu.