inf praca urzdu
 

XV sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu wczorajszym z zastosowaniem środków bezpieczeństwa odbyła się XV sesja Rady Gminy Gołcza. Przed jej rozpoczęciem uczestnikom sesji wykonano w ośrodku zdrowia zakupione przez urząd gminy testy na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi.

Rada Gminy Gołcza podjęła 9 uchwał z zakresu spraw finansowych oraz gospodarki komunalnej. Poza tym wysłuchano sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2019 rok, Oceny zasobów pomocy społecznej gminy za 2019 rok, informacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy o realizacji akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 oraz sprawozdania z wykonania współpracy gminy Gołcza w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2, obrady odbyły się bez udziału Sołtysów wsi i gości.