inf praca urzdu
 

Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia w części sołectwa Laski Dworskie

Na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Nr 246/20 z dnia 15 lipca 2020r. stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej wodociągiem do miejscowości Laski Dworskie z gminy Skała (dotyczy to posesji nr 19a, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 30a, 30B, 31, 33).