inf praca urzdu
 

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

W tym tygodniu, Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę z firmą EMKAN-PRO Krzysztof Murawski na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość zadania to 430 412,20 zł. Inwestycja obejmuje montaż ekologicznych urządzeń do oczyszczania ścieków u 29 rodzin z terenu naszej gminy. Zadanie ma zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.