inf praca urzdu
 

Prośba o telefoniczne przekazywanie odczytów wodomierzy

W związku w wystąpieniem zagrożenia epidemicznego Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy zwraca się z prośbą do odbiorców usług o podawanie odczytów wodomierzy telefonicznie pod nr 012/388-60-29 wew.135. Faktury za zużytą wodę i odbiór ścieków będą dostarczane drogą tradycyjną. Jednocześnie prosimy o terminowe regulowanie należności na konto ZGK w banku lub przelewem internetowym.