Zaproszenie na spotkanie w sprawie rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Gołcza

Wójt Gminy Gołcza serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców wsi Buk, Chobędza, Wielkanoc, Gołcza zainteresowanych przyłączeniem swoich nieruchomości do sieci gazowej do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 16.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gołczy.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Gołcza oraz warunki jakie należy spełnić, aby móc podłączyć się do sieci gazowej. 

Polska Spółka Gazownictwa w Krakowie przystąpi do realizacji ww. inwestycji wówczas, gdy większość mieszkańców wsi wyrazi chęć przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. W związku z powyższym osoby zainteresowane poborem paliwa gazowego proszone są o składanie wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Złożone wnioski pozwolą ocenić ilość potencjalnych odbiorców oraz zaplanować kierunki rozbudowy sieci gazowej.

Zachęcamy do składania wniosków, jednocześnie prosimy o jak  największą liczbę zgłoszeń gospodarstw domowych oraz innych podmiotów zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego.

Termin złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia: do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Na spotkaniu informacyjnym będzie możliwość otrzymania wniosku. Po spotkaniu informacyjnym pracownicy Urzędu Gminy w Gołczy będą udzielali pomocy w wypełnianiu wniosków.

Z uwagi na epidemię spotkanie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem odpowiednich odległości oraz w maseczkach.

mapa gaz