Informacje dotyczące rozbudowy sieci gazowej

Poniżej udostępniamy mieszkańcom podstawowe informacje dotyczące rozbudowy sieci gazowej oraz deklarację przyłączenia nieruchomości do sieci. Polska Spółka Gazownictwa w Krakowie przystąpi do realizacji ww. inwestycji wówczas, gdy większość mieszkańców wsi wyrazi chęć przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

W związku z powyższym zachęcamy do składania wniosków o określenie warunków przyłączenia. Wniosek w załączniku poniżej.

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Gołczy do dnia 31 stycznia 2021 roku. Wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców gminy zostaną przekazane na początku lutego do Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Krakowie.

Informacje w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Gołcza, pokój nr 12, tel. 12 388 60 03 (wew. 113).

Jednocześnie informujemy, że wysokość ustalonej przez Polską Spółkę Gazownictwa opłaty przyłączeniowej w przypadku standardowego przyłącza (tj. o długości do 15 m i mocy przyłączeniowej do 10 m3/h włącznie) wg. aktualnych stawek wynosi 2 497,64 zł brutto, za każdy następny metr dodatkowo 89,25 zł. Jest to koszt za wykonane przyłącze do posesji zakończone szafką gazową w linii ogrodzenia działki.

Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej i podpisanej umowy z gazownią można przystąpić do kolejnych wymienionych poniżej czynności:
• wykonanie (zamówienie) mapy do celów projektowych i projektu instalacji gazowej wewnętrznej na działce i w budynku,
• uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej wewnętrznej,
• wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej (montaż urządzeń gazowych),
• zgłoszenie gotowości do poboru gazu do gazowni,
• złożenie wniosku o podpisanie umowy na dostawę gazu do sprzedawcy gazu,
• podpisanie umowy ze sprzedawcą gazu.


(INSTALACJA WEWNĘTRZNA + KOMIN +KOCIOŁ GAZOWY + DOSTOSOWANIE INSTALACJI CO = KOSZT OK. 15 000,00 – 20 000,00 ZŁ BRUTTO)

Wniosek o określenie warunków przyłączenia pobierz

Wzór przykładowo wypełnionego wniosku pobierz

Schemat pobierz

przylacz gaz schemat