UWAGA 

 

XXII sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 25.03.2021r., Rada Gminy dokonała zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podjęta została uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zagadnienia z zakresu zmiany studium omówili szczegółowo p. Ewa Goras oraz p. Jacek Popiela – urbaniści z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Ponadto, Rada Gminy rozpatrzyła trzy petycje oraz zdecydowała w drodze uchwały o kontynuacji działalności Klubu „Senior+” w Mostku, umożliwiając tym samym pozyskanie nowego dofinansowania. Przekwalifikowano również trzy odcinki dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych, w celu pozyskania środków na ich wyremontowanie.