Zmiana, ustalenie brzmienia, ustalenia pisowni imion i nazwisk

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414.).

Wymagane dokumenty:

 • Skierowane do Wójta własnoręcznie napisane podanie wraz z motywacją zmiany.
 • Odpis zupełny aktu urodzenia.
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa, lub w przypadku rozwodu sentencja wyroku.
 • Odpis skrócony aktu zgonu – w przypadku śmierci małżonka.
 • Odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci małoletnich, gdy zmiana dotyczy także dzieci.
 • Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci w przypadku, gdy zmiana nie rozciąga się na nie.
 • Gdy dziecko ukończyło 13 lat – jego zgodę.
 • Zgodę rodziców na zmianę imion lub nazwisk dzieci.
 • W przypadku braku zgody jednego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego zastępujące zgodę rodzica.
 • Inne dokumenty wyjaśniające przyczynę zmiany.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 37 zł - za decyzję o zmianie imion lub nazwisk,
 • 22 zł - za decyzję o ustaleniu pisowni lub brzmienia imion i nazwisk.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information