Wrześniowa sesja Rady Gminy

W dniu 19 września 2014r. odbyła się LII sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Andrzeja Dziubki – Przewodniczącego Rady. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o działalności w okresie międzysesyjnym. W tym czasie m.in. zamontowano ok. 130 kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Rozstrzygnięto przetarg ograniczony na sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej w Krępie z przeznaczeniem na utworzenie Domu Pomocy Społecznej. Ogłoszony został przetarg na przebudowę drogi gminnej w Laskach Dworskich w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ponadto Wójt Lesław Blacha podziękował Kołom Gospodyń Wiejskich z Kamienicy, Chobędzy i Wysocic za promocję gminy na dożynkach powiatowych.

Podczas sesji Rada Gminy uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014 – 2022 oraz podjęła uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek w Wysocicach, Ulinie Małej, Czaplach Wielkich i Trzebienicach. Podjęto uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zdecydowano także o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Maków – Gołcza – Rzeżuśnia – Jaksice do drogi krajowej nr 7 w wysokości 900 tys. zł. Na realizację inwestycji złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia do realizacji przez gminę Gołcza zadania powiatu w zakresie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej. Uchwała ta pozwoli gminie Gołcza wnioskować o dofinansowanie w ramach NPPDL na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Buk – Chobędza – Wielkanoc – Gołcza.

W czasie sesji dyrektor szkoły podstawowej w Gołczy Zdzisława Kyć oraz dyrektor gimnazjum Roman Dudek podziękowali Wójtowi Gminy i Radzie Gminy za wykonanie inwestycji polegającej na termomodernizacji kompleksu szkolnego.

Obrady LII sesji zakończyły interpelacje i wnioski.