Dzien Dziecka19

Radni w terenie… z wizytą w Sarii

Gołecka Rada Gminy nie poprzestaje tylko na wysłuchaniu obietnic składanych w marcu bieżącego roku przez dyrekcję SARII Polska Oddział SECANIM w Wielkanocy. Jej członkowie postanowili osobiście zweryfikować informacje o rozpoczęciu prac nad unowocześnieniem instalacji antyodorowej oraz odpylania kotłów. W tym celu, we wtorek 29 września 2015 roku, radni – w obecności Wójta Lesława Blachy – udali się z wizytą do przedsiębiorstwa w Wielkanocy.

W ostatnim czasie do Urzędu Gminy Gołcza napływały apele mieszkańców, uskarżających się na uciążliwość nieprzyjemnego zapachu, będącego efektem działalności SARII Polska Oddział SECANIM w Wielkanocy. Wobec powyższego gołeccy radni postanowili zbadać sprawę osobiście – podjęli decyzję o zorganizowaniu w dniu 29 września 2015 roku wizji lokalnej na terenie Sarii.

Dyrektor Oddziału SECANIM w Wielkanocy wyjaśniał na miejscu radnym, że powodem pojawiania się ostatnio (co pewien czas) nieprzyjemnego zapachu jest rozpoczęcie zapowiadanych w marcu prac modernizacyjnych przy instalacji antyodorowej i odpylania kotłów, a dokładnie demontaż poszczególnych elementów obecnej instalacji. Jednocześnie uspokajał mieszkańców, wskazując termin zakończenia inwestycji.

Póki co jest jeszcze za wcześnie, aby radni potwierdzili zapowiedź dyrekcji Sarii, dotyczącą rozruchu unowocześnionej instalacji antyodorowej oraz instalacji odpylania kotłów w połowie grudnia 2015 roku. Jedno za to jest pewne – widać, że obecnie obie strony są wyraźnie zdeterminowane, aby problem emisji fetoru rozwiązać możliwie jak najszybciej, a przede wszystkim skutecznie.