Biblioteka w Gołczy wysoko w rankingu

Już po raz szósty Instytut Książki i "Rzeczpospolita" ogłosił listę najlepszych bibliotek publicznych w Polsce. W rankingu wzięło udział 2300 placówek z całego kraju. Biblioteka w Gołczy zajęła wysokie 143 miejsce.

Ideą rankingu jest promowanie samorządów, które angażują się w rozwój kulturalny gminy, które uznają, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów. 

Taki sukces biblioteki nie byłby możliwy bez naszych czytelników, uczestników bibliotecznych kursów i klubów zainteresowań, użytkowników, przyjaciół biblioteki oraz władz samorządowych, a w szczególności organizatora.

Ocenie podlegały takie wskaźniki jak: powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku jako procent całego zbioru czy nowe książki zakupione w 2015 roku, udział w dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2015 roku (jako procent budżetu samorządu ogółem), pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe, dostępne dla czytelników tytuły prasowe, oferowany przez biblioteki dostęp do nowych mediów - posiadanie strony internetowej, dostępność do Internetu dla czytelników (stanowiska komputerowe i sieć Wi-Fi), działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie, wolontariat, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i książki dla osób słabowidzących i niewidomych. Poza tym pod uwagę brane były dane z GUS o liczbie czytelników na 1000 mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2015 roku.