Biblioteka w Gołczy wysoko w rankingu

Już po raz szósty Instytut Książki i "Rzeczpospolita" ogłosił listę najlepszych bibliotek publicznych w Polsce. W rankingu wzięło udział 2300 placówek z całego kraju. Biblioteka w Gołczy zajęła wysokie 143 miejsce.

Ideą rankingu jest promowanie samorządów, które angażują się w rozwój kulturalny gminy, które uznają, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów. 

Taki sukces biblioteki nie byłby możliwy bez naszych czytelników, uczestników bibliotecznych kursów i klubów zainteresowań, użytkowników, przyjaciół biblioteki oraz władz samorządowych, a w szczególności organizatora.

Ocenie podlegały takie wskaźniki jak: powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku jako procent całego zbioru czy nowe książki zakupione w 2015 roku, udział w dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2015 roku (jako procent budżetu samorządu ogółem), pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe, dostępne dla czytelników tytuły prasowe, oferowany przez biblioteki dostęp do nowych mediów - posiadanie strony internetowej, dostępność do Internetu dla czytelników (stanowiska komputerowe i sieć Wi-Fi), działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie, wolontariat, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i książki dla osób słabowidzących i niewidomych. Poza tym pod uwagę brane były dane z GUS o liczbie czytelników na 1000 mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2015 roku.

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information