Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg

Informujemy, iż kierującym akcją zimowego utrzymania dróg gminnych jest Pan Andrzej Dziubka tel. 604 756 940. Obręb wsi Adamowice, Przybysławice, Szreniawa, Maków, Cieplice, Kamienica, Wielkanoc, Gołcza, Rzeżuśnia, Krępa główna - z wyłączeniem dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej obsługuje Pan Jan Rosół tel. 604 402 177.

Obręb wsi: Laski Dworskie, Wysocice, Żarnowica, Ulina Mała - z wyłączeniem dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej obsługuje Pan Krzysztof Mazur tel. 606 493 904.

Obręb wsi: Buk, Chobędza, Ulina Wielka, Zawadka, Mostek, Trzebienice - z wyłączeniem dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej - Pan Artur Pacia tel. 606 105 316.

Obręb wsi Czaple Wielkie, Czaple Małe, droga do Krępy oraz Krępa (drogi boczne) -  z wyłączeniem dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej - Pan Ryszard Grzegórzko tel. 698 808 853.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA GMINIE GOŁCZA: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, tel. 41 3820742, Kierownik drogowej Służby Interwencyjnej - tel. 604 980102,  Z-ca kierownika tel. 692 732 823.

DROGI WOJEWÓDZKIE : Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, tel. 12 637 90 00, 12 637 28 79.

Więcej informacji tutaj