Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą

Od stycznia br. w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mostku rozpoczął zajęcia ośrodek wsparcia utworzony w ramach projektu: „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – Klub Samopomocy”. Projekt realizowany jest ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i budżetu Gminy Gołcza. Ośrodek wsparcia prowadzi działania polegające na wspólnych zajęciach dla dzieci i osób starszych, podczas których poprzez naukę, wymianę doświadczeń i poglądów, realizowana jest integracja międzypokoleniowa. Wspólne zajęcia seniorów z młodymi ludźmi to okazja do wielopokoleniowej wymiany umiejętności oraz integracji różnych grup wiekowych.

Klub samopomocy prowadzi zajęcia trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i piątki, w godzinach popołudniowych od 16.00 do 20.00. Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do ośrodka wsparcia w celu zadeklarowania chęci uczestnictwa w projekcie.