Cena wody w Gminie Gołcza bez podwyżki

W środę 1 lutego 2017 roku odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Stanisława Makoli. W porządku obrad znalazło się m.in. zatwierdzenie stawek opłat za wodę i ścieki. Radni jednogłośnie zatwierdzili cenę wody dostarczanej przez wodociągi gminne na dotychczasowym poziomie tj. 2,90 zł + Vat/1m3. Przychylili się również do wnioskowanej przez Kierownika ZGK Artura Zwoźniaka stawki opłaty za ścieki odprowadzane do sieci kanalizacji w wysokości 2,70 zł + Vat/1m3.

W kolejnych punktach sesji podjęto uchwały dotyczące m.in. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

Na sesji gościł także st. kpt. Michał Burzyński z Komendy PSP w Miechowie, który w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień – obudź czujność” przeprowadził prelekcję o przyczynach i skutkach powstawania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, tzw. czadem.  

 

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information