Cena wody w Gminie Gołcza bez podwyżki

W środę 1 lutego 2017 roku odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Stanisława Makoli. W porządku obrad znalazło się m.in. zatwierdzenie stawek opłat za wodę i ścieki. Radni jednogłośnie zatwierdzili cenę wody dostarczanej przez wodociągi gminne na dotychczasowym poziomie tj. 2,90 zł + Vat/1m3. Przychylili się również do wnioskowanej przez Kierownika ZGK Artura Zwoźniaka stawki opłaty za ścieki odprowadzane do sieci kanalizacji w wysokości 2,70 zł + Vat/1m3.

W kolejnych punktach sesji podjęto uchwały dotyczące m.in. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

Na sesji gościł także st. kpt. Michał Burzyński z Komendy PSP w Miechowie, który w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień – obudź czujność” przeprowadził prelekcję o przyczynach i skutkach powstawania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, tzw. czadem.