Apel do hodowców drobiu MRiRW

W związku z obowiązujący z rozporządzeniem MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(Dz. U z 2016 r poz 2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii   w Miechowie   przypomina ,   aby w gospodarstwach   przyzagrodowych   , utrzymujących drób na własne potrzeby zachować ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa w tym w szczególności:

  • przetrzymywać drób w zamkniętych obiektach budowlanych w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakam dzikimi jak rownież utrzymywanymi w innych gospodarstwach
  • nie karmić drobiu na zewnątrzbudynków gospodarskich
  •    niepoić drobiu oraz innych ptaków wodą ze zbiorników wodnych, do których mają dostęp ptaki dzikie
  • zabezpieczyć pasze przed dostępem dzikich zwierząt głównie ptaków
  • stosować nasączony środkiem dezynfekcyjnym maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne ,  dezynfekować po każdym kontakcie z drobiem
  • stosować  zasady  dezynfekcji  osobistej   w  tym  mycie  rąk  przed  wejściem  do  budynków inwentarskich