Apel do hodowców drobiu MRiRW

W związku z obowiązujący z rozporządzeniem MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(Dz. U z 2016 r poz 2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii   w Miechowie   przypomina ,   aby w gospodarstwach   przyzagrodowych   , utrzymujących drób na własne potrzeby zachować ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa w tym w szczególności:

  • przetrzymywać drób w zamkniętych obiektach budowlanych w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakam dzikimi jak rownież utrzymywanymi w innych gospodarstwach
  • nie karmić drobiu na zewnątrzbudynków gospodarskich
  •    niepoić drobiu oraz innych ptaków wodą ze zbiorników wodnych, do których mają dostęp ptaki dzikie
  • zabezpieczyć pasze przed dostępem dzikich zwierząt głównie ptaków
  • stosować nasączony środkiem dezynfekcyjnym maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne ,  dezynfekować po każdym kontakcie z drobiem
  • stosować  zasady  dezynfekcji  osobistej   w  tym  mycie  rąk  przed  wejściem  do  budynków inwentarskich

 

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information