Szkolenia w ramach projektu "Czas na aktywność"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy w ramach projektu „Czas na aktywność”, w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zorganizował szkolenia z zakresu pn. „Trening komunikacji werbalnej”. Szkolenie miało charakter wyjazdowy, odbyło się w Hotelu Zawiercie i uczestniczyło w nim 19 osób dorosłych z terenu Gminy Gołcza. Niektórzy uczestnicy skorzystali z możliwości zabrania ze sobą dzieci. Podczas szkolenia, dzieci pozostawały pod opieką animatorów, którzy zadbali o ich aktywny wypoczynek poprzez gry i zabawy, które umożliwiły pożyteczne spędzenie wolnego czasu. Opiekunami grupy byli kierownik GOPS Małgorzata Stachnik–Skóra i pracownik socjalny Renata Domagała, które dbały o bezpieczeństwo oraz czuwały nad całą organizacją przedsięwzięcia.

Celem szkolenia była nauka inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz zapoznania się uczestników zajęć z regułami konwersacji, publicznych wystąpień lub prowadzenia zebrań. Szkolenie stworzyło warunki sprzyjające regeneracji sił uczestników, co z kolei bezpośrednio wpłynęło na zdolność przyswajania i przetwarzania zdobytych informacji. Dało również możliwość głębszej wymiany doświadczeń i obserwacji swoich własnych zachowań.

Udział w szkoleniu, opieka animatorów, pobyt w ośrodku, wyżywienie oraz wszystkie atrakcje dla uczestników były bezpłatne. Grupa wykazała ogromne zadowolenie i z niecierpliwością oczekuje kolejnego szkolenia.