Odbiór paczek żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 8 - 10 marca 2017r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, które były kwalifikowane do otrzymania pomocy od grudnia 2016 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy: w środę, czwartek i piątek w godzinach 9:00 – 13:00. Zapraszamy po odbiór paczek.