Hala pneum

Wycieczka Kół Gospodyń Wiejskich

Wójt Gminy Lesław Blacha doceniając zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich w życie kulturalne i społeczne gminy, zorganizował dla Gospodyń z Kamienicy, Chobędzy i Wysocic wycieczkę. Uczestnicy zwiedzili zamek w Niedzicy, zobaczyli zaporę wodną Czorsztyn. Atrakcją był rejs po Jeziorze Czorsztyńskim oraz wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę w Szczawnicy. Następnie zwiedzili Szczawnicę Zdrój, gdzie mieli okazję zasmakować wód mineralnych.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów..." do pobrania tutaj

 

 

Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Gołczy

Dbając o poprawę warunków kształcenia młodego pokolenia, w Gołczy zainwestowano w termomodernizację budynków szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego. W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację, a także ocieplono stropodachy i odnowiono pokrycia dachowe. Wybudowane zostały chodniki i opaski z kostki brukowej. Ponadto na budynkach wykonano instalację odgromową.

Czytaj więcej...

Informacja SPZOZ w Gołczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołczy zatrudni na zstępstwo od zaraz do 25 września 2014r. lekarza endokrynologa. Telefon kontaktowy: 12 3886099.

 

Konsultacje - Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Przyjmując Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Gołcza deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Czytaj więcej...

Kursy zawodowe w ramach projektu ,,Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza”

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w miesiącu sierpniu zakończyły się dwa kursy zawodowe ,,Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz ,,Kurs komputerowy”. Są to instrumenty aktywizacji edukacyjnej w ramach aktywnej integracji.

Czytaj więcej...

Gmina Gołcza na dożynkach powiatowych

W minioną niedzielę w Nasiechowicach odbyły się XIV Dożynki Powiatu Miechowskiego. Podczas Święta Plonów, tradycyjnie, jak co roku Gminę Gołcza zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich. Panie z KGW Chobędza i Wysocice przygotowały degustację potraw, zaś Panie z KGW Kamienica uplotły wieniec oraz przygotowały przyśpiewki.

Czytaj więcej...

Inwestycje w oświatę

W dniu 27 sierpnia 2014r. Komisje stałe Rady Gminy Gołcza wraz z Wójtem Gminy Lesławem Blachą i Dyrektor ZEAS Krystyną Marczewską odbyły wizytację wszystkich szkół na terenie gminy Gołcza. Największą uwagę przyciągnęły pomieszczenia dla najmłodszych, które wyposażone zostały w nowy sprzęt. Dzięki realizacji przez gminę projektu pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie gminy Gołcza”, wszystkie oddziały w Wysocicach, Szreniawie i Gołczy wzbogaciły się o nowe meble (szafki, stoliki, krzesełka, dywany, biblioteczki, pufy, materace, aplikacje na ściany, itp.), zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, notebooki, telewizory, DVD, radioodtwarzacze, projektory multimedialne).

Czytaj więcej...