Gmina w liczbach

Najważniejsze dane dotyczące naszej gminy (na dzień 08.01.2020r.):

 • powierzchnia: 90,27 km2, w tym :
  • użytki rolne: 86 %
  • użytki leśne: 7 %
 • liczba mieszkańców (stan na 31.12.2019r.): 6140, w tym
  • kobiet: 3042
  • mężczyzn: 3098
 • osoby powyżej 65 roku życia:
 • osoby w wieku 19-65 lat:
 • osoby do 18 roku życia:
 • gęstość zaludnienia:  68 osób na km2
 • liczba sołectw: 22
 • największe sołectwo: Czaple Wielkie
 • najliczniejsza wieś: Gołcza
 • najmniejsze sołectwo: Laski Dworskie
 • najmniej liczna wieś: Zawadka
 • liczba jednostek OSP: 18
 • liczba gospodarstw: ok. 1660
 • kluby sportowe: 5 (Wielkanoc-Gołcza, Czaple Wielkie, Czaple Małe, Przybysławice, AP Gołcza)
 • koła gospodyń wiejskich: 9 (Wysocice, Kamienica, Chobędza, Ulina Wielka, Ulina Mała, Maków, Trzebienice, Szreniawa, Rzeżuśnia)
 • numer kierunkowy telefonu: 012
 • tablice rejestracyjne: KMI