Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 roku

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2024, oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023.

Czytaj więcej...

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zapewnia pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, a także osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Czytaj więcej...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 - edycja 2023 - Aneks nr 1

Został zawarty aneks do umowy zawartej w celu dofinansowania realizacji zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w ramach modułu II Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.Aneksem zostało wprowadzone w szczegółowym opisie zadania nowe stanowisko pracy- instruktor terapii zajęciowej.

Czytaj więcej...