Nagroda dla Gminy Gołcza

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Gmina Gołcza zdobyła III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Przyjazna wieś” w kategorii infrastruktura społeczna za projekt: „Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczne w Czaplach Małych”. W ramach konkursu wyróżnione zostały najlepsze projekty wspierające rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowane z funduszy europejskich.

Czytaj więcej...

Wrześniowa sesja Rady Gminy

W dniu 19 września 2014r. odbyła się LII sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Andrzeja Dziubki – Przewodniczącego Rady. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o działalności w okresie międzysesyjnym. W tym czasie m.in. zamontowano ok. 130 kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Rozstrzygnięto przetarg ograniczony na sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej w Krępie z przeznaczeniem na utworzenie Domu Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej...

Kontrola wykorzystania obiektów sportowych

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletnigo Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim. W ramach kontroli zaplanowano zebranie opinie i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego, dotyczących ich aktywności sportowych oraz stopnia i warunków obiektów sportowo-rekreacyjnych. Poniżej link do ankiety!!!

Ankieta elektroniczna

Poniżej zamieszczamy pismo przewodnie

Pismo przewodnie

 

 

Informacja

Informujemy, że w najbliższy piątek tj. 12.09.2014r. Urząd Stanu Cywilnego w Gołczy oraz Ewidencja Ludności będą nieczynne.

 

 

Przetarg na przebudowę drogi gminnej

Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 140134K Poręba Laskowska - Laski Dworskie w km 0+000-2+240" więcej...

 

 

Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) zwołuje się LII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu:

19 września 2014r. (piątek) o godz. 10-tej w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...