Remont drogi gminnej K140115 w km od 2+900 do km 5+450 w miejscowości Czaple Wielkie

Tablica CzapleWielkie

1 178 016 zł dofinansowania dla Gminy Gołcza w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zobacz więcej...

Umowa o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zobacz więcej...

Umowa na remont drogi w Czaplach Wielkich - zobacz więcej...

Postęp prac przy remoncie drogi gminnej w miejscowości Czaple Wielkie - zobacz więcej...

Informacja o zakończeniu inwestycji zobacz więcej...