Umowa na remont drogi w Czaplach Wielkich

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha podpisał umowę z firmą COLAS POLSKA Sp. z o.o. na remont drogi gminnej nr K140115 o długości blisko 2,55 km w miejscowości Czaple Wielkie. Wartość zadania wynosi 1 269 293 zł, z czego 888 505 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja obejmuje roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie podbudowy, położenie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy, a także montaż lamp solarnych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Termin wykonania robót zaplanowano na koniec września 2023 roku.

034