Nadanie medali za długoletnie pożycie - Złote Gody

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami) - art. 19
  • Rozporządzenie Prezydenta RP Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 90, poz. 453 z 1992 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 - lecie).
  • Akt małżeństwa.
  • Dowody osobiste małżonków (do wglądu).
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 180 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz