Komisje stałe Rady Gminy w terenie

W miniony poniedziałek stałe Komisje Rady Gminy Gołcza odbyły wizytację wybranych inwestycji na terenie gminy Gołcza. W wyjazdowym spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Lesław Blacha oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Paweł Wilk. Radni zapoznali się z przebiegiem prac przy realizacji inwestycji w Ulinie Wielkiej, Wysocicach i Czaplach Małych.

W Ulinie Wielkiej trwa remont świetlicy wiejskiej obejmujący m.in. wymianę pokrycia dachowego i roboty wewnętrzne. Na zewnątrz utwardzana jest powierzchnia gruntów wokół budynku remizy. Zadanie obejmuje też budowę altany. Wartość inwestycji to 77 255,76 zł, z czego 40 800 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (LEADER). Prace wykonuje firma STOREM z Wolbromia.

W Wysocicach remontowany jest budynek ośrodka zdrowia. Dzięki temu zdecydowanie poprawią się warunki dla pacjentów. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także zagospodarowanie powierzchni wokół ośrodka. Remont realizowany jest ze środków własnych gminy w kwocie 87 572,72 zł. Wykonawcą jest firma LIDER ze Skały.

Na końcu uczestnicy komisji wyjazdowej zobaczyli trwające prace przy przebudowie centrum Czapel Małych. Realizowana inwestycja już na wstępie zachwyciła radnych swoją rozpiętością. Zadanie obejmuje remont remizy OSP zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz, kompleksową modernizację budynku świetlicy polegającą m.in. na wymianie dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, pracach wewnątrz budynku oraz ociepleniu i odnowieniu elewacji. Ponadto zagospodarowywany jest teren przy świetlicy oraz modernizowane jest boisko sportowe. Wartość inwestycji to 987 515,354 zł, z czego 374 283 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą zadania jest firma Czesława Pawlika z Kazimierzy Wielkiej.

Po wizytacji, Komisje zdecydowanie stwierdziły, że realizowane inwestycje obejmują szeroki i wielokierunkowy zakres prac i będą służyły wszystkim mieszkańcom.