wojt podziekowanie

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy

W dniu wczorajszym w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbyło się drugie z kolei spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej przez gminę Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014 – 2022. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wójta Gminy Lesława Blachę. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie naszej gminy, lokalni przedsiębiorcy, radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, a także młodzi mieszkańcy gminy. Podczas spotkania zaprezentowano projekt dokumentu strategicznego. Konsultacje przeprowadzone zostały przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego.