Informacja o rejestracji produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bepośrednich produktow pochodzenia roślinnego winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miechowie w zakładce dokumenty i wnioski do pobrania, dokument pod nazwą: "Wniosek o wpis do rejestru wzór" https://www.gov.pl/web/psse-miechow/materialy-do-pobrania

Działalność można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów, natomiast ropoczęcie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze grzywny, zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.