Akcja krwiodawstwa w Gołczy

W Gołczy, już po raz drugi w tym roku przeprowadzona została akcja honorowego krwiodawstwa. Krew oddało 7 osób na 9 zgłoszonych, dzięki czemu uzyskano 3.150 ml krwi tj. 7 pełnych jednostek krwi. Akcja została przeprowadzona w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy. Jej inicjatorem był Zarząd Gminny Związku OSP RP.