„Mali odkrywcy. Jak zapisać się w historii świata?”

Szkoła Podstawowa w Wysocicach zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata. W klasie III realizowany jest projekt  Fundacji Uniwersytet Dzieci: „Mali odkrywcy. Jak zapisać się w historii świata?”. Program jest nowoczesny, oparty na dziecięcej ciekawości i pasji. Jego misją jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie w nim działać.

Podczas lekcji uczniowie sprawdzą, jak odkrycia i dawne zwyczaje wpływają na nas dzisiaj. Zaglądają w swoje marzenia i odkrywają, co może im pomóc w ich spełnieniu. Uczestnicząc w projekcie uczą się pracować indywidualnie i zespołowo, odczytywać i integrować emocje. 

Scenariusze i inspiracje do przeprowadzenia lekcji, napisane są we współpracy z naukowcami i zgodne z podstawą programową. Projekt realizowany jest pod kierunkiem pani Małgorzaty Madej.