Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Urząd Gminy w Gołczy przekazuje do publicznej wiadomości adresy punktów dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego będzie odbywać się w specjalnych punktach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej. Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne dlatego też działania podejmowane przez Urząd Gminy w Gołczy mają charakter prewencyjny.

 

PUNKTY DYSTRYBUCJI TABLETEK JODU NA TERENIE GMINY GOŁCZA

Numer punktu

Obszar

Siedziba punktu

1


Sołectwa: Gołcza, Wielkanoc, Kamienica, Ulina Wielka, Ulina Mała

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołczy

Gołcza 80 D, 32-075 Gołcza

2


Sołectwa: Chobędza, Krępa , Rzeżuśnia, Cieplice

Urząd Gminy w Gołczy

Gołcza 80, 32-075 Gołcza

3.

Sołectwa: Przybysławice, Adamowice, Trzebienice

Ośrodek Zdrowia w Szreniawie

Szreniawa 123, 32-075 Golcza

4.


Sołectwa: Szreniawa, Maków

Szkoła Podstawowa w Szreniawie

Szreniawa 9, 32-075 Gołcza

5.


Sołectwa: Wysocice, Laski Dworskie, Żarnowica

Ośrodek Zdrowia w Wysocicach

Wysocice 36, 32-075 Gołcza

6.


Sołectwa: Buk, Mostek, Zawadka

Budynek po byłej szkole w Mostku

Mostek 21 , 32-075 Gołcza

7.

Sołectwa: Czaple Wielkie, Czaple Małe

Świetlica Wiejska w Czaplach Wielkich (koło Kościoła)

32-075 Gołcza

 

Dawkowanie preparatów jodowych ( jedna tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu)

L.p. 

Grupa wiekowa 

Ilość stabilengo jodu 

Dawka jednorazowa 

 1.

 Noworodki  i niemowlęta młodsze niż jeden miesiąc

 12,5 mg jodu

 1/4 tabletki 

 2.

 Dzieci od miesiąca do 3 lat 

 25 mg jodu

 1/2 tabletki

 3.

 Dzieci od 3 lat do 12 lat 

 50 mg jodu

 1 tabletka

 4.

 Dorośli i dzieci powyżej 12 lat do 60 lat 

 100 mg jodu

 2 tabletki

 5.

 Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)

 100 mg jodu

 2 tabletki

Dystrybucja preparatu jodku potasu rozpocznie się po ogłoszeniu „akcji” w środkach masowego przekazu lub przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach dystrybucji na terenie Gminy Gołcza:

  1. ​Do punktu zgłasza się 1 osoba z danego adresu zamieszkania, która pobiera jodek potasu dla wszystkich domowników /ten sposób wydawania spowoduje, że w punkcie dystrybucji preparatu będą tylko osoby uprawnione do pobrania jodku potasu/;

  2. ​Wydawanie preparatów obejmuje tylko grupy wiekowe wskazane na podstawie Rekomendacji Ministra Zdrowia / do 60-tego roku życia i należy się do tego stosować, nie wprowadzać w błąd osób wydających preparat jodek potasu, gdyż to może spowodować, że zabraknie preparatu dla grup wiekowych, które muszą otrzymać ten preparat/;

  3. ​ Preparat osobom małoletnim podawać będą rodzice wg wskazanych norm;

  4. ​ Wydawanie preparatu jest jednorazowe;

  5. ​Leku nie można przyjąć na obszarze obiektów wydawania preparatów jodowych;

  6. ​Wydawanie preparatów jodowych następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu;

  7. ​Preparat jodku potasu nie będzie wydawany osobom pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.

 

Broszura informacyjna pobierz...

Punkty dystrybucji tabletek jodu na terenie Gminy Gołcza pobierz