Uroczyste otwarcie drogi gminnej w Trzebienicach

W dniu dzisiejszym dokonano uroczystego otwarcia drogi gminnej w Trzebienicach przebudowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Swoją obecnością zaszczycili Poseł na Sejm RP Elżbieta Duda, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Asystent Wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka - Michał Burda, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, a także radni gminy na czele z Przewodniczącą Moniką Mrówką, radna powiatowa Ewa Wojciechowicz, sołtys wsi, reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich z Alei Kasztanowej w Trzebienicach, przedstawiciele Urzędu Gminy w Gołczy oraz wykonawca inwestycji i inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wszystkich zgromadzonych gości powitał Wójt Gminy Lesław Blacha. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.

Wartość zrealizowanej inwestycji opiewa na kwotę 4 644 608,78 zł, z czego aż 95% stanowi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Na drodze położona została nowa nakładka asfaltowa, a na zjazdach kostka brukowa, wykonano odwodnienie, umocnienia skarp z płyt ażurowych, pobocze z kostki brukowej, wymieniono lampy oświetlenia ulicznego oraz oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano także nowe wiaty przystankowe.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym kompleksowo przebudowano odcinek drogi o długości ok. 3,2 km. Wójt Gminy Lesław Blacha przekazał podziękowania za wsparcie Poseł na Sejm RP Elżbiecie Dudzie, Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, a także Wicemarszałkowi Senatu RP Markowi Pękowi na ręce jego asystenta.