niedziela palmowa z 

Kolejna inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Gołcza będzie realizowała kolejną inwestycję w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz adaptację części budynku remizy OSP Trzebienice na potrzeby świetlicy wiejskiej. Wykonawcą zadania będzie P.P.H.U. BUD-RYS ŁUKASZ BAZIOR.

Inwestycja obejmuje m.in. urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego, budowę siłowni zewnętrznej, montaż obiektów małej architektury oraz sceny plenerowej, budowę ciągów pieszo-jezdnych i parkingu, wykonanie nasadzeń zieleni oraz ogrodzenie terenu. Dodatkowo zaadaptowana zostanie część budynku strażnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej. W tym celu przeprowadzone zostaną roboty remontowo – budowlane i instalacyjne z zastosowaniem technologii umożliwiających wykorzystanie energii odnawialnej w postaci paneli fotowoltaicznych.

Wartość zadania opiewa na kwotę 1 620 321,15 zł, z czego aż 1 519 000 zł stanowi pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

018