wojt podziekowanie

Niedziela Palmowa w Gołczy

Uroczyste obchody Niedzieli Palmowej rozpoczęły się przed budynkiem Urzędu Gminy w Gołczy. Stamtąd zgromadzeni mieszkańcy gminy, dzieci i młodzież, koła gospodyń wiejskich, Wójt Gminy Lesław Blacha, radni gminy, sołtysi wyruszyli z kolorowymi palmami do kościoła parafialnego w Gołczy. Procesji przygrywała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza, "Czapelanka".

Mszę świętą odprawił ks. proboszcz Edward Kuzka. Po zakończeniu nabożeństwa wręczono nagrody dla laureatów konkursu na „Najstrojniejszą Palmę Wielkanocną 2023”.

Wyniki konkursu:

Kategoria: prace rodzinne:

I miejsce: Rodzina Rachwał

II miejsce: Rodzina Piechotów

III miejsce: Rodzina Studzińskich

Pozostałe prace:

Rodzina Grzanka

Rodzina Dyduch

Rodzina Kobińskich

Rodzina Zając

Rodzina Mitka

Kategoria: prace KGW, stowarzyszenia, kluby:

I miejsce: KGW Ulina Wielka - Ulinianki

II miejsce: KGW Kamienica

III miejsce: KGW Rzeżuśnia

Wyróżnienia:

KGW Wysocice – Dłubnianki

Klub Senior+ w Mostku

Pozostałe prace:

KGW z Alei Kasztanowej

KGW Żarnowica

KGW Ulina Mała – Jarzębinki

KGW Maków – Makowianki

Stowarzyszenie Przystań PGR z Trzebienic

Kategoria: przedszkola, klasy 0 – III:

I miejsce: Klasa II b SP Gołcza

II miejsce: Oddział Przedszkolny „Biedroneczki” SP Gołcza

III miejsce: Klasa 0 b SP Gołcza

III miejsce: Klasa 0 a SP Gołcza

Wyróżnienia:

Klasa I a SP Gołcza

Klasa III b SP Gołcza

Pozostałe prace:

Klasa I – III SP Wysocice

Oddział Przedszkolny „Wesołe Skrzaty” SP Gołcza

Klasa I b SP Gołcza

Oddział Przedszkolny „Słoneczka” SP Gołcza

Klasa III a SP Gołcza

Oddział Przedszkolny „Chatka Puchatka” SP Gołcza

Kategoria: klasy IV - VIII:

I miejsce: Klasa VIII b SP Gołcza

II miejsce:Klasa V a SP Gołcza

III miejsce: Klasa VII a SP Gołcza

Pozostałe prace:

Klasa IV a SP Gołcza

Klasa V b SP Gołcza

Klasa VIII a SP Gołcza

Klasa VI b SP Gołcza

Klasa IV – VII SP Wysocice