wojt podziekowanie

Inwestycja drogowa w Adamowicach

W miejscowości Adamowice wyremontowany zostanie odcinek drogi gminnej o długości 710 mb. Na ten cel pozyskano środki w wysokości 329 659 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całej inwestycji wynosi 659 318,68 zł. Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał już umowę na wykonanie zadania z konsorcjum firm WALKOR Sp. z o.o. oraz WALKOR Zakład Robót Drogowych i Budowlanych.

Inwestycja obejmuje wykonanie prac ziemnych, położenie nowej nakładki asfaltowej, remont peronu przystankowego i wymianę wiaty przystankowej, wymianę barier ochronnych oraz remont istniejących umocnień rowów.

076