Uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP

W dniu 15 grudnia 2023 w Trzebienicach odbyło się oficjalne przekazanie nowo zakupionych samochodów strażackich dla jednostek OSP Czaple Małe i Trzebienice oraz wyposażenia dla jednostki OSP Szreniawa. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Komendant Powiatowy PSP w Miechowie Mariusz Idzik oraz były Komendant Powiatowy Michał Majda, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP i jednocześnie Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha oraz kapelan gołczańskich jednostek OSP ks. Jacek Wójcicki.

Ks. Jacek Wójcicki dokonał poświęcenia nowych pojazdów. Następnie członkowie Zarządu OSP Czaple Małe i OSP Trzebienice odczytali Akt przekazania samochodów. Wójt Gminy Gołcza, Komendanci oraz Radny Sejmiku przekazali symboliczne kluczyki do nowych pojazdów OSP Czaple Małe i Trzebienice oraz specjalistyczną drabinę strażacką dla OSP Szreniawa.


Samochód dla OSP Trzebienice został zakupiony w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – etap II samochody ochotniczej straży pożarnej” za kwotę 275 200 zł z czego dofinansowanie to 261 440 zł (233 920 zł pochodzi z Unii Europejskiej, 27 520 zł to środki z budżetu państwa).

Natomiast samochód dla OSP Czaple Małe zakupiono w ramach projektu „Małopolskie OSP 2023” za kwotę 394 600 zł, z czego dofinansowanie wynosi 237 300 zł (197 300 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 40 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Drabina strażacka dla OSP Szreniawa została zakupiona za kwotę 10 499,99 zł z czego kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego to 10 000 zł.

Dodatkowo z własnych środków budżetu gminy do samochodów zakupiono wyposażenie w postaci ubrań specjalnych, butów specjalnych, prądownicy, oraz węży strażackich.

W ramach dobrej współpracy OSP Trzebienice przekazały swój dotychczasowy samochód jednostce w Kamienicy, a OSP Czaple Małe przekazały samochód jednostce w Mostku. Uroczystość zakończył Komendant Gminny OSP dh Paweł Pysz.

Po zakończeniu uroczystości odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołczy. Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności jednostek OSP, informację finansową oraz plany działalności na 2024 rok. Podziękował wszystkim jednostkom OSP za działalność i udział w manewrach przy drogach gminnych i na terenie byłego kamieniołomu w Ulinie Wielkiej, za odśnieżanie dachu hali sportowej w Gołczy oraz hali pneumatycznej w Szreniawie.

Na koniec podziękował Komendantom Powiatowym za wsparcie w pozyskaniu nowych samochodów pożarniczych, a także pozostałego sprzętu. Natomiast Komendant Mariusz Idzik złożył podziękowania na ręce Wójta Gminy za dobrą współpracę i ciągłe podnoszenie zdolności bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Gołcza. Wspomniał też, że samochody zostały pozyskane dzięki staraniom poprzedniego Komendanta Powiatowego. Były Komendant Michał Majda również podziękował za współpracę i podkreślił, że Gmina Gołcza stanowi ważne ogniwo ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Miechowskim.

Po zakończeniu zebrania Zarządu w Trzebienicach dokonano oficjalnego otwarcia nowo wyremontowanej sali i klatki schodowej w remizie OSP Rzeżuśnia. W ramach projektu „Małopolskie OSP 2023” został wykonany remont sali, klatki schodowej oraz instalacji elektrycznej wraz z główną rozdzielnią. Całkowity koszt zadania wyniósł 116 067,72 zł, z czego 30 000 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

O świąteczny akcent spotkania i podniebienia jego uczestników zadbało Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeżuśni.

logo 1

 

nfos malopolska