Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lesław Blacha wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Marcie Glanowskiej, nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Wysocicach oraz księdzu Michałowi Gogólowi, nauczycielowi religii w Szkole Podstawowej w Szreniawie.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela, a następnie zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną składającą się z przedstawiciela Wójta Gminy, Kuratora Oświaty, Dyrektora Szkoły oraz co najmniej dwóch ekspertów. Pani Marcie i księdzu Michałowi życzymy satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W roku 2023 roku, oprócz Pani Marty Glanowskiej i księdza Michała Gogóla, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskali również Pani Kinga Dudek, logopeda ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Gołczy, Pani Wioleta Sajdak, nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz pedagog specjalny ze Szkoły Podstawowej w Szreniawie oraz Pani Paulina Kucharzyk, nauczyciel fizyki i chemii w Szkole Podstawowej w Szreniawie.

Natomiast stopień nauczyciela dyplomowanego w tym roku (najwyższy stopień awansu zawodowego w oświacie) otrzymała Pani Katarzyna Wszół, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy. W chwili obecnej nauczyciele dyplomowani i mianowani stanowią ponad 90% wszystkich nauczycieli zatrudnionych w trzech szkołach z terenu gminy Gołcza.