Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Szanowni rolnicy, przypominamy, iż w terminie od 1 do 29 lutego 2024r. należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie zmiany stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024r. stawka zwrotu podatku akcyzowego została ustalona w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju.

Wniosek pobierz