Nowo wyremontowana droga gminna w Adamowicach

W miejscowości Adamowice wyremontowany został odcinek drogi gminnej o długości 710 mb. W ramach inwestycji wykonano prace ziemne, położono nową nakładkę asfaltową, wyremontowano peron przystankowy i wymieniono wiatę przystankową, zamontowano nowe bariery ochronne oraz wyremontowano istniejące umocnienia rowów.

Na ten cel pozyskano środki w wysokości 329 659 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całej inwestycji wynosi 659 318,68 zł. Wykonawca zadania to konsorcjum firm WALKOR Sp. z o.o. oraz WALKOR Zakład Robót Drogowych i Budowlanych.