Ostatnia sesja Rady Gminy Gołcza w kadencji 2018 – 2023

W dniu 4 kwietnia 2024 roku Rada Gminy Gołcza obradowała po raz ostatni w tej kadencji. Zanim dokonano podsumowania kadencji, radni podjęli dwie uchwały. Jedna dotyczyła ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołcza, druga w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację nieekologicznych źródeł ogrzewania i zastąpieniu ich źródłami ekologicznymi na terenie Gminy Gołcza.

Na zakończenie sesji Wójt Gminy Lesław Blacha podziękował radnym za współpracę, dzięki której udało się zrealizować bardzo wiele ważnych przedsięwzięć. Następnie wręczył wszystkim radnym pamiątkowe statuetki życząc wszystkim powodzenia w nadchodzących wyborach.