Nie przegap! Rusza projekt ,,Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin „3+”

Dzięki przystąpieniu Gminy Gołcza do Projektu „Pierwszy dzwonek”, w nadchodzącym w roku szkolnym, tj. 2015/2016, uczniowie z rodziny wielodzietnej „3+” (takiej, w której jest co najmniej trójka dzieci) będą mogli otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 150 złotych. Dochód przypadający na jedną osobę w takiej rodzinie nie może jednak przekraczać 684 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje o przystąpieniu Gminy Gołcza do Projektu „Pierwszy dzwonek”. Regulamin projektu zakłada udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej trójkę dzieci, w tym przynajmniej jedno dziecko uczące się (począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej).

Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych - w szczególności podręczników.  Kwota wsparcia w ramach projektu wyniesie do 150 złotych na ucznia.                            

Zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 maja 2015 roku. Więcej informacji na temat wspomnianego projektu można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 388 64 11,  w godzinach od 7.30 do 15.30.