"Panie, to Ty na mnie spojrzałeś..." – jubileusz kapłaństwa księdza Jacka Kalkowskiego

Ksiądz Jacek Kalkowski, obecnie Proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Mostku oraz Parafii Św. Katarzyny w Ulinie Wielkiej, obchodzi w tym roku 30.- lecie posługi kapłańskiej. Z tej właśnie okazji w niedzielę 24 maja 2015 roku, w samo południe, w ulińskim kościele parafialnym odprawiono uroczystą Mszę Świętą, w czasie której dziękowano Bogu za tak piękny jubileusz księdza Jacka Kalkowskiego.

Czytaj więcej...

Pełna zgodność radnych - jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Gołcza

Udzielenie absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Gołcza za rok 2014 było z całą pewnością najważniejszym punktem obrad dzisiejszej (27 maja 2015 roku), VIII już sesji Rady Gminy Gołcza. I tym razem nie zabrakło jednomyślności wśród radnych. Rada jednogłośnie przegłosowała wszystkie rozpatrywane dziś projekty uchwał.

Czytaj więcej...

Uwaga na oszustów! Fałszywe rachunki za energię elektryczną?

Jedna z krajowych firm, zajmująca się dostawą energii elektrycznej, przestrzega przed fałszywymi pismami informującymi odbiorców o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego - a co za tym idzie - również rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega o zagrożeniu w postaci intensywnych opadów deszczu, które mogą pojawić się na obszarze województwa małopolskiego od godziny 11.00 w dniu dzisiejszym, tj. 21 maja 2015 roku, do jutra, do godziny 08.00.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) zwołuje się VIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 27 maja 2015 roku (środa) o godzinie 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...